• Aile Geçmişi Büyüklerimiz
     
  Ana Aile Soy Ağacı Mehmet Özkan
     
  Ana Aile Secere Necibe Özkan
     
  Alt Aile Secere Hüseyin Hakkı Özkan
     
    -  Kocaeli  
     
     
   
   
   
  Not: Vadon'lu Kanca, Özkan, Kancıoğlu ailelerinden iseniz ve soyağaçlarında eksik olan kısımları tamamlayabilirseniz bizimle iletişime geçin, yayınlayalım.
   
  Ailelerinizden bir büyüğünüz hakkında, yayınlamak istediğiniz bir özgeçmiş varsa, lütfen metni ve fotoğrafı ile beraber bize gönderiniz.
 
  1934 yılında Sürmenedye bağlı Ko
Abdullah KANCA  (1933-2007)

Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kanca, 1933 yılında Trabzon da doğdu. Orta, Lise ve Meslek Y. Okulunu Trabzon da bitirdi. 1954-1965 yılarında ticaretle iştigal ederken bir yandan da hem siyasi hem de meslek örgütlerinde görevler aldı. Uzun yıllar Sürmene Ziraat Odası başkanlığı yaptı. Ayrıca yine o yıllarda Devlet Planlama Teşkilatının  bölgenin zirai planlaması için yaptığı çalışmalara da katıldı. Meslek örgütleri dışında da eğitim ve sosyal amaçlı derneklerde görevler aldı ve doğduğu şehrin-kasabanın gelişimine katkıda bulunmaya çalıştı.

Kendi küçük atölyelerinde çalışan ve sadece yerel ihtiyaca cevap veren 20  kadar keser  ustasına teknik ve maddi destek vererek yerel bir geleneği Türkiye ihtiyacını karşılar hale getirdi. Böylece sanayiye olan ilgisi başlamış oldu.

1965 yılında Trabzon’dan  getirdiği 5 usta ile  İstanbul-Topkapı da bir sanayi sitesinde  46m² imalathane kiralayıp çekiç imalatına başladı. Eş zamanlı olarak Eminönü’de kardeşi ile beraber satış mağazası açarak kendi ürünlerini doğrudan toptancı ve nalburlara satar hale geldi. 1966 yılında Türkiye’de ilk olarak  marangoz işkence, 1967 yılında ise yine bir ilki gerçekleştirerek  mengene imalatına başladı. Aynı küçük sanayi sitesi içinde  dört ayrı yerde dağınık halde bulunan atölyelerini  1971 yılında Topkapı Ülker fabrikası arkasında 1500 m² kapalı alana taşıdı, burası da yetmeyince, 1974 yılında tamamı ile Güneşli köyünde 22.000m² arsa satın alarak, 9.000m² kapalı alana sahip fabrika binası yapmak sureti ile 1976 yılında kendi fabrikasına taşındı. O zamanlar bir Anadolu köyü hüviyetinde olan Güneşli” deki birkaç sanayiciden biri olarak sadece kendi fabrikasının değil, çevrenin gelişmesine, bölge sakinlerinin ihtiyaçlarının giderilmesine de katkıları oldu.

 1980 li yılların başında ihracat seferberliği kapsamında Türkiye’nin ilk ve en büyük el aletleri ihracatlarını gerçekleştirdi.

Aynı yıllar El Aletlerinden otomotiv sektörüne doğru bir kaymanın da hızlandığı bir dönemdi. Ülkedeki otomotiv üretimin artması ile beraber şirketin ana kimliği de daha çok yan sanayiciliğe dönmüştü. Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe Güneşli’de ki tesisler de büyümüş ve en sonunda kabuk değiştirmek zamanının geldiğini, yıllar önce Topkapı dan Güneşli ye gelerek yaptığı sıçramayı, bu sefer şehir dışında çıkarak gerçekleştirmeyi planlamıştı.

2004 yılında KANCA A.Ş.’yi Gebze-Şekerpınar’daki “TAYSAD Organize Sanayi Bölgesinde” (TOSB), 54.000m² açık alanda 24.000m² kapalı binaya sahip yeni üretim tesislerinde faaliyete geçirerek, üretiminin %50 sini Avrupa’nın önemli OEM lerine ihraç eden bir şirket haline getirdi, 40 yılda 5 kişiden 500 ü aşkın çalışana ulaşan bir yolculuktu bu.

Sanayicilik yıllarının başlarında çok sevdiği  meslek örgütlerine zaman ayıramamış ve bu çalışmalara uzun bir zaman ara vermişti.“Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği “ (TAYSAD) ile 80 li yıllarda tekrar bu faaliyetlere başladı ve hepsi girişimci olan dönemin Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Otomotiv Yan sanayini bu seviyelere getiren ortak çalışmaların hepsinde bulundu.

15 yıla yakın bir dönem TAYSAD Yönetim Kurulunda Başkanvekilliği dahil bir çok görev de bulundu. Bu yıllarda İstanbul Sanayi Odası Meslek Komitelerinde sektörü temsi etti, muhtelif sempozyum, panel ve konferanslarda sektörün sorunlarını dile getirdi.

Kendi şirketi dışında Türk sanayisine en büyük katkısının TAYSAD ın içinden birkaç arkadaşı ile beraber kıra, verimsiz ve yerleşime müsait olmayan 3 milyon metrekarelik bir alandan dünyada eşi olmayan bir Otomotiv Yan Sanayi Bölgesi yaratılması sayılabilir.

Özal’ın son günlerinde resmen onaylanan sadece yan sanayicilere yönelik bir OSB kurma fikrine en az kendi şahsi işi kadar inançlı bir şekilde sarılarak , zamanının büyük bir bölümünü bu organize bölgenin  önündeki bürokratik-idari, finansal zorlukları aşmaya harcadı.

1999 yılında zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından ilk harcı atılan bölge, deprem, peş peşe gelen krizler sebebi ile birkaç yıl  gecikmeli de olsa devreye girdi ve şu günlerde örnek bir Sanayi Gelişim Projesi olarak  gösterilmektedir.

Abdullak Kanca ülkesinden kazandıklarını yine bu ülkeye geri ödemek amacı ile yıllarca  eğitime ve hayır amaçlı kurumlara verdiği desteği, 2008 yılında Trabzon-Sürmene’de faaliyete geçen "KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu" ile en ileri noktaya çıkardı. Ülkemizdeki teknik eleman sıkıntısı dikkate alarak hazırlanan bu güzide eser, gençlerimizin iş sahibi olmasını sağlayarak ülkemiz ekonomisine, göçün azalmasını sağlayarak da bulunduğu bölgeye önemli katkılar sağlamaktadır.

 

 

 
 
    Abdullah KANCA kişisel web sitesi

YATA Bilişim